Hinnasto

Seuraavassa on Suomen videokeskuksen ohjelmien hinnasto koululaitoksille. Hintoihin lisätään laskuessa ALV 24% ja postituskulut. Ohjelmat ovat saatavissa DVD-levyillä.

LIIKUNTA JA TERVEYS

PÄIHTEET

 • Tupakkakoukku 97€
 • Päihteet ja liikenne 100€
 • Doping 97€
 • Tupakointi – savuava totuus 100€
 • Alkoholi – kohtuuden rajoilla 100€
 • Liikaa viinaa 100€
 • Sekakäyttö-venäläistä rulettia 100€
 • Kannabis–pilvilinnan varassa 97€
 • Ekstaasi – sika säkissä 97€
 • Amfetamiini-huipulta pohjalle 97€
 • Älä hävele ohi! 83€

ENSIAPU

 • Tapaturmien ensiapu ja ehk. 127€
 • Apua - Kolari! 100€
 • Elvytystilanne – auta heti! 100€
 • Ensiapu sairauskohtauksissa 100€
 • Tavallisia tapaturmia 83€
 • Älä kävele ohi! 83€

LIIKUNTA

 • Terveyttä liikunnasta 100€
 • Liikunta ja terveys 93€
 • Niskasta kiinni 93€

Lihaskuntoharjoittelun ABC –sarja

 • Vahva ja terve keho 93€
 • Pohkeista hauiksiin 93€

Kuntoliikunnan ABC –sarja

 • A. Hyväkuntoinen elimistö 93€
 • B. Kuntoa kaikille 93€
 • C. Kovaan kuntoon 93€

IHMISSUHTEET; MIELENTERVEYS

 • Kun mikään ei huvita 100€
 • Nuori ja diabetes 97€
 • Nuoren mielenterveys 100€
 • Nukutko tarpeeksi 100€
 • Mainonta, media ja terveys 97€
 • Sukupuolitaudit 100€
 • Masennus – valon varjopuoli
 • Masennuksen hoito 93€
 • Stressi ihmisen elimistössä93€
 • Vähemmän stressiä 93€
 • Dementia 93€
 • Kato – putos ekalla 93€
 • Väkivalta – pois se meistä93€
 • Elämä ei ole elokuvaa 93€

IHMISKEHO

 • Ihmisen hormonijärjestelmä 138€
 • Kaikki murrosiästä 97€
 • Ihmisen lisääntym. ja synnytys 100€
 • Luuston rakenne ja toiminta 100€
 • Hermoston ihmeet 138€
 • Immuunijärjestelmä 138€
 • Ruoansulatus ja ravitsemus 138€
 • Silmän rakenne ja toiminta 100€
 • Keskeiset elinjärjestelmät 100€
 • Infektiotaudit 93€
 • Virukset ja terveys 93€

SEKSUAALITERVEYS

 • Kaikki Murrosiästä 97€
 • Ihmisen lisääntym. ja synnytys 100€
 • HIV tänään 100€
 • Sukupuolitaudit 100€

RAVITSEMUS

 • Nuori ja diabetes 97€
 • Ruoansulatus ja ravitsemus 138€
 • Syö oikein 100€
 • Syömishäiriöt 100€
 • Ravinto ja terveys 93€

PERHEVALMENNUS

 • Isä lapsen elämässä 100€
 • turvalliset rajat 100€
 • Odotuksen aika 93€
 • Synnytys 93€
 • Riittävän hyvä vanhemmuus 93€
 • Kaikki alkaa maidosta 93€
 • Vauvan hoitoa 93€
 • Turvallinen arkirytmi 93€

LIIKENNE

 • Päihteet ja liikenne 100€
 • Apua! - Kolari 100€

BIOLOGIA JA EKOLOGIA

BIOLOGIA JA EKOLOGIA

 • Uusiutuvat energialähteet 97€
 • Kasvihuoneilmioö 100€
 • Ilmastonmuutos 100€
 • Väestö ja luonnonvarat 100€
 • Globalisaation vaikutukset 100€
 • Ympäristömyrkyt 100€

BIOLOGIA

 • Ihmisen hormonijärjestelmä 138€
 • Molekyyligenetiikkaa 127€
 • Hermoston ihmeet 138€
 • Luuston rakenne ja toiminta 100€
 • Immuunijärjestelmä 138€
 • Ruoansulatus ja ravitsemus 138€
 • Soluviestintä 100€
 • Bioetiikka 100€
 • Geeniteknologia 100€
 • Silmän rakenne ja toiminta 100€
 • Keskeiset elinjärjestelmät 100€
 • Kloonaus 100€
 • Kantasolut 100€
 • Biodiversiteetti 97€
 • Meioosi 97€
 • Homeostaasi: elämän tasap. 97€
 • Virukset ja terveys 93€
 • Soluhengitys 93€
 • Fotosynteesi 93€
 • Proteiinisynteesi 93€

MATEMAATTISET AINEET

FYSIIKKA

 • Lääketiet. kuvantamisen fys 95€
 • Ydinenergia 95€
 • Ytimen kemiaa 100€
 • Energia ja liikemäärä 95€
 • Atomin malleja 95€
 • Astronomian perusteet 100€
 • Lämmön siirtyminen 100€
 • Tasavirtasähkö 100€
 • Tasavirtamoottorit 100€
 • Valon mallit 100€
 • Sähkön siirto 100€
 • Aaltoliike 100€
 • Radioisotoopit 100€
 • Liike, voima ja gravitaatio 100€
 • Energia, työ ja voima 80€
 • Atomit ja molekyylit 100€
 • Aallot: ääni ja sähköm. säteily 100€

KEMIA

 • Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä 95€
 • Seokset ja niiden erottaminen 100€
 • Veden kemiaa 100€
 • Ytimen kemiaa 100€
 • Johdanto polymeereihin 100€
 • Nanoteknologia 95€
 • Atomin malleja 95€
 • Atomin historiaa 95€
 • Kemiallisen tasapaino 100€
 • Ihmeellinen mooli 100€
 • Raakaöljy ja sen jalostam. 100€
 • Reaktioyhtälöt 100€
 • Taistelu elektroneista 100€
 • Hapettuminen ja pelkistyminen 100€

Keskeistä kemiaa –sarja

 • Hiili –elämän alkuaine 100€
 • Kaasut, nesteet ja kiinteät aineet 100€
 • Hapot, emäkset ja suolat

Kemialliset sidokset -sarja

 • Metallisidos 93€
 • Ionisidos 93€
 • Kovalenttinen sidos 93€
 • Molekyylien väliset sidokset 93€

HISTORIA JA TALOUS

HISTORIA

 • Maailmansodan jälkimainingit 80€
 • Kilpailua ja konflikteja 80€
 • Liennytyksestä Neuvostol. haj. 80€

TALOUS

 • Liiketoimintasuunnitelma 100€
 • Bruttokansantuote 100€
 • Iflaatio 100€
 • Raha 100€
 • Mikrotaloustieteen perustee 100€
 • Kansantalouden kiertokulku 100€
 • Yhdentyvä talous 100€
 • Globalisaation vaikutukset 100€

Yrittäjäksi –miten ja miksi –sarja

 • Ideasta alkuun 93€
 • Yrittäjän auttajat 93€
 • Perustajan paperisota 93€
 • Kirjapito ja verotus 93€
 • Pk-yrityksen markkinointi 93€
 • Yrittäjän riskit 93€

TIETOTEKNIIKKA

 • Verkkoasioinnin turvallisuus 93€
 • Sähköpostin etiketti 93€

PSYKOLOGIA

 • Mainonta, media ja terveys 97€
 • Hermoston ihmeet 138€

Inside Out–sarja

 • Perimä vs. ympäristö 100€
 • Tietoisuus ja uni 100€
 • Stressi ja terveys 100€
 • Sosiaalipsykologian perusteet 100€
 • Teini-iästä vanhuuteen 100€
 • Psykoterapiat 100€
 • Psykologia tieteenä 100€
 • Terve ja sairas mieli 100€
 • Kehityksen keskeiset vuodet 100€
 • Havainnoista tulkintoihin 100€
 • Muisti –mielen varasto 100€
 • Älykkyyden tutkiminen 100€

Mielen maailma –sarja

 • Persoonallisuuspiirteet 100€
 • Asenteet 100€
 • Kieli ja kognitio 100€
 • Oppiminen –havainto-ja kognitiopsykologian näkökulmia 100€
 • Klassinen ja väline-ehdollistuminen 100€
 • Motivaatiot 100€
 • Emoootiot 100€
 • Ryhmän vaikutus 100€
 • Tutkimusmetodit 100€
 • Persoonallisuusteoriat 100€

Masennus –sarja

 • Masennus–valon varjopuoli 93€
 • Masennuksen hoito 93€
 • Kun mikään ei huvita 100€

USKONTO JA ETIKKA

 • Bioetiikka 100€
 • Globalisaation vaikutukset 100€
 • Väestö ja luonnonvarat 100€

Uskon olemus –sarja

 • Kristinusko 93€
 • Juutalaisuus 93€
 • Pakanuus 93€
 • Islam 93€

TAIDEAINEET

ARKKITEHTUUTRI

 • Suomalainen jugend 93€
 • Funktionalismi ja 50-luku 93€
 • Nykyarkkitehtuuri 93€

MUUT TAIDEOHJELMAT

 • Animointi 97€
 • Tehdään video 97€
 • Valokuvaus 97€
 • Elämä ei ole elokuvaa 93€

Näin syntyy taideteos –sarja

 • Näin syntyy maalaus 100€
 • Näin syntyy veistos 100€
 • Näin syntyy etsaus 100€

Suomen taide –sarja

 • Julkiset veistokset 93€
 • Suomalaiset kirkot 93€
 • Suomalainen muotoilu 93€

ÄIDINKIELI

 • Mainonta, media ja terveys 97€
 • Elämä ei ole elokuvaa 93€

YRITYSVALMENNUS-MATERIAALIT

 • Hyvinvointi ja huippusuor. ** 250€
 • Kissa pöydälle** 250€
 • Onnistutaan yhdessä** 250€
 • Luova vuorovaikutus** 250€
 • Valmentava esimies** 250€
 • Perehdytä paremmin** 250€
 • Kehityskeskustelu –kyse on osaamisesta** 250€
 • Työtovereiden kesken** 250€
 • Luova palaute** 250€
 • Kehityskeskustelu –satsaus ihmiseen** 250€
 • Palvelun henki** 250€
 • Ristiriidoista ratkaisuihin** 250€
 • Tuulta purjeisiin** 250€
 • Hyppy tulevaisuuteen** 250€
 • Osaatko myydä** 250€
 • Yritys ja ympäristö** 250€
 • Kiire kuriin** 250€
 • Vaikea asiakastilanne** 250€
 • Tehokas kokous** 250€
 • Opitaan yhdessä** 250€
 • Kerralla oikein** 250€
 • Tiimissä tietysti** 250€
 • Tiimitaituri** 250€
 • Vihainen asiakas** 250€
 • Loistoesitys!** 250€
 • Innostuvan johtamisen taito** 250€
 • Työtoveri asiakkaana** 250€
 • Henkilökohtainen as.palv.** 250€